...

Heeft u onvoldoende sleutels voor de deuren van uw woning, of bent u bijvoorbeeld een sleutel verloren? Sleutels bijmaken kan op verschillende plekken. Onder meer bij schoenmakers wordt deze mogelijkheid regelmatig aangeboden. Daarbij zou u een slotenmaker kunnen benaderen voor het laten bijmaken van sleutels. Overigens is het bij het verlies van sleutels verstandig om de cilinder van het slot te vervangen. Zo heeft u direct nieuwe sleutels en verkleint u de kans op een inbraak aanzienlijk!

Waarom sleutels bijmaken?

Reeds werden een aantal voorbeelden gegeven van situaties, waarin sleutels bijmaken het overwegen waard kan zijn. Het verlies van een sleutel maakt dat u mogelijk nog maar één reservesleutel achter de hand heeft. Geen fijn idee, als u de sleutel nogmaals verliest. Door een sleutel bij te laten maken weet u zeker dat het verlies van een sleutel geen vervelende consequenties hoeft te hebben. Ook wanneer u samen gaat wonen kan een extra sleutel het overwegen waard zijn. Zo kan ook uw partner naar binnen.

Sleutels bijmaken zonder certificaat

Sleutels bijmaken zonder certificaat is het meest eenvoudig. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de sloten van ramen, de sloten van de schuttingdeur of een losstaand schuurtje in de tuin, enzovoorts. Bezoek een schoenenmaker om een kopie van de sleutel te laten maken. Over het algemeen kunt u deze dezelfde dag al ophalen. Het feit dat u de sleutels zonder certificaat bij kunt laten maken kan een teken zijn, dat uw sloten relatief onveilig zijn. Zeker wanneer het om sleutels voor het slot op de voor- of achterdeur van uw woning gaat. De slotenmaker raadt u in zo’n geval aan het slot zo snel mogelijk te laten vervangen voor een veiliger slot.

Sleutels bijmaken met certificaat

Waar een sleutel bijmaken zonder certificaat heel eenvoudig is, kan dat bij sleutels bijmaken met certificaat tegenvallen. Wanneer het slot een certificaat heeft kan sleutels bijmaken alleen via de leverancier van de sloten. Voorbeelden van dergelijke leveranciers zijn Nemef en Mauer. Via de website van dergelijke partijen kunt u middels een kopie van uw certificaat een sleutel bij laten maken. Ook staat op het certificaat een code, die vaak als een eerste authenticatie dient bij het bij laten maken van sleutels voor deze sloten.

Hulp van een slotenmaker

Twijfelt u of u een sleutel bij kunt laten maken bij de schoenmaker om de hoek? Neem eens contact op met de slotenmaker in Dordrecht. Ook wanneer u een sleutel bij wilt laten maken omdat u uw eigen sleutel verloren bent, kan advies van de slotenmaker wenselijk zijn. Mogelijk is het de verstandigste oplossing om het slot in de deur te vernieuwen. Het verbetert de inbraakbeveiliging van uw woning en voorkomt dat de vinder van de sleutel bij uw woning naar binnen kan komen.

Call Now ButtonBel nu 078-2040059 Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.