...

Bij nieuwere huizen is het inmiddels heel normaal dat er met één enkele sleutel alle deuren van het huis geopend en gesloten kunnen worden. Echter een aantal jaren geleden was dit niet de norm en daarom zien we in de wat oudere huizen nog vaak dat er verschillende sleutels voor de voordeur, achterdeur en schuurdeur zijn. Wanneer al deze verschillende sleutels worden vervangen door een enkele sleutel, waar alle deuren mee bediend kunnen worden, dan ervaar je hier meerdere voordelen van. Ook zijn er enkele nadelen die we zullen benoemen.

Voordelen enkele sleutel laten maken
De voordelen van een enkele sleutel laten maken waarmee alle sloten bediend kunnen worden zijn in de meeste gevallen zeer praktisch van aard. Zo hoef je bijvoorbeeld geen grote sleutelbos meer bij je te dragen. Wanneer een slot weigert omdat het mechanisme kapot is dan kan je gewoon achterom lopen en de achterdeur met dezelfde sleutel openmaken. Het hebben van één enkele sleutel om alle sloten mee te bedienen kent meer voordelen dan nadelen.house key

Nadelen van één sleutel voor alle sloten
De nadelen van een algemene sleutel waarmee alle deuren geopend kunnen worden is sterk verbonden aan de voordelen van de universele sleutel. Het gemak dat alle deuren met een enkele sleutel opengemaakt kunnen worden is namelijk niet alleen een voordeel, maar ook een nadeel. Wanneer een inbreker namelijk slim genoeg is om een sleutel te kopiëren dan kan hij of zij dus met deze truc alle deuren van je huis open- en dichtmaken. Wanneer dus de voordeur van binnen af met een bijzetslot is afgesloten dan kan met dezelfde sleutel de achterdeur worden opengemaakt.

Call Now ButtonBel nu 078-2040059 Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.