...

Door het groeiend aantal inbraken is het van cruciaal belang om meer tijd aan inbraakpreventie te besteden. Vaak leveren een aantal eenvoudige maatregelen al een toegevoegde waarde. Het is vooral een zaak van zorgvuldig handelen en oplettend zijn. Vooral tijdens vakantieperiodes zijn inbrekers vaak extra actief. Daarom volgen hier verschillende inbraakpreventie tips, waar u uw voordeel mee kunt doen. Dit zorgt er voor dat u minder snel of helemaal niet het slachtoffer wordt van een inbraak.

Wat zijn nog meer inbraakpreventie tips?

Plaats geen waardevolle spullen en eigendommen in het zicht van voorbijgangers. Sommige dieven bekijken overlijdensadvertenties om daarna als in de bewoners afwezig zijn hun gang te kunnen gaan. Eén van de  inbraakpreventie tips is daarom om iemand op uw huis te laten passen gedurende uw afwezigheid. Laat dagelijks de post uit de brievenbus halen tijdens een begrafenis of crematie. Een volle brievenbus nodigt ongewenste bezoekers uit.Laat de planten op de vensterbank staan en vraag of de buurvrouw ze regelmatig water geeft. Het huis maakt een bewoonde indruk en de buurvrouw houdt gelijktijdig uw huis in de gaten.Het is verstandiger om uw caravan op een parkeerplaats in de buurt in te pakken, dit brengt een dief in verwarring. Als  u een garage of een schuur heeft, parkeer dan de caravan eerst in deze garage en pak deze dan pas in. Zo blijft dit uit het zicht van een mogelijke inbreker.Sluit alle ramen en deuren, ook de wc-raampjes tijdens uw afwezigheid.Ten Slotte…Extra alert zijn voorkomt vaak veel narigheid. Zorg er voor dat inbrekers niet eenvoudig kunnen inbreken in uw woning. Als een inbraak veel tijd gaat kosten, dan kiest de dief meestal het hazenpad. Als u meer slimme inbraakpreventie tips wilt, is het aan te bevelen om deze website regelmatig te bezoeken of op het gebied van inbraakbeveiliging in Dordrecht ons advies te vragen!

Call Now ButtonBel nu 078-2040059 Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.