...

Tegenwoordig is de techniek van beveiliging zeer goed te noemen. Dat lijkt gunstig, maar we moeten daarbij niet vergeten dat de techniek van inbrekers ook sterk vooruit gaat. Inbraakpreventie blijft een kat- en muisspel. Daarom is het goed om continu scherp te blijven en ons bewust te zijn van de risico’s op inbraken en voortdurend de beveiliging aan te scherpen als die ondermaats lijkt te zijn. Alleen op die manier kan de kans op inbraken zo gering mogelijk worden gehouden.

Veel inbrekers komen via het raam

Tegenwoordig hebben inbrekers in de gaten dat de deuren steeds beter beveiligd worden. Er zijn tal van beveiligingsmechanismen op de markt die het inbrekers moeilijk maken om via de deur naar binnen te komen. Waar je vroeger nog gewoon de deur uit de scharnieren kon tillen, zijn er tegenwoordig tal van preventieve maatregelen op de markt.  Tegelijkertijd signaleren inbrekers dat ramen veel minder worden beveiligd – als dat al het geval is. In de meeste woningen zijn de ramen tijdens de nachtelijke uren en afwezigheid van de bewoners niet vergrendeld met een knip die met een sleutel op slot kan worden gedraaid. De eenvoudige knippen die op veel ramen aanwezig zijn, zijn zonder moeite te openen door een handige inbreker. Let daarom eens goed op de beveiliging van uw ramen. Het is vaak lastig in te schatten hoe groot het risico op inbraken is, waardoor het aan te raden is om advies van een deskundige slotenmaker in te schakelen. Hij heeft niet alleen veel verstand van sloten, maar kent vaak ook de meest actuele methoden waar inbrekers gebruik van maken. Zijn kennis is dus zeer waardevol als het gaat om raambeveiliging en andere vormen van beveiliging die op onze woningen zijn toe te passen.

Call Now ButtonBel nu 078-2040059 Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.