...

Tegenwoordig kan ervoor gekozen worden om overal in de woning dezelfde cilinders te laten plaatsen. Dit noemt men ook wel gelijksluitende sloten. Deze term wordt gebruikt omdat de sloten ieder op gelijke wijze gesloten kunnen worden. U kunt met één sleutel elk slot openen en weer sluiten. Het is direct duidelijk wat hiervan het voordeel is. Niet langer hoeft u een zware sleutelbos met zich te dragen. U hebt reeds voldoende aan één enkele sleutel. Met deze sleutel kunt u elke deur in huis openen.

 Het nadeel van gelijksluitende sloten

Wanneer u kiest voor gelijksluitende sloten, wordt overal in de woning in hetzelfde slot geplaatst. Dit houdt in dat de beveiliging van elk slot hetzelfde is. Hierom moet gekozen worden voor goed hang- en sluitwerk. Wordt dit niet gedaan, dan zijn dus overal in de woning dezelfde slechte sloten te vinden. De kans op een inbraak is daarmee onnodig hoog. Daarom raden wij aan om altijd te kiezen voor kwalitatief goede sloten. In dat geval is namelijk de kans op het inbraak zo gering mogelijk.

Hoe weet ik of een slot kwalitatief goed is?

Het lijkt lastig om na te gaan of een slot goed is en gebruikt kan worden als gelijksluitend slot. Dit is echter niet zo ingewikkeld als het misschien lijkt. Er is namelijk tegenwoordig een keurmerk dat de sloten beoordeelt die op de markt verschijnen. Dit is het zogenaamde SKG keurmerk. Dit keurmerk kent elk slot en waardering toe van één, twee of 3 sterren. Hoe meer sterren een slot krijgt toegewezen, hoe beter het slot is. En hoe beter het slot is, hoe veiliger deze is. Kies daarom altijd voor een SKG goedgekeurd slot met 3 sterren. U weet dan zeker dat uw woning op en top beveiligd is.

Call Now ButtonBel nu 078-2040059 Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.